مانی رهنما

اخبار
0

در جدیدترین برنامه آکادمی هزار صدا با داوری صالح علا ، سجادی، رهنما و کشتکار اتفاق افتاد:

موسیقی فارس-جدیدترین برنامه آکادمی هزار صدا در بخش پاپ، عصر پنجشنبه 19 مردادماه سال جاری…