مجید درخشانی

اخبار
0

با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای رحیم عدنانی،

موسیقی فارس-آلبوم دل رسوا با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای رحیم عدنانی، از سوی مؤسسه…