مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

اخبار
0

طی حکمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

موسیقی فارس- طى حكمى از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و با حضور مديران ارشد اين وزارتخانه با حمايت أكثريت اهالى هنر خوزستان به عنوان مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى خوزستان برگزيده شد.