موسسه «نوا گستر آپادانا»

اخبار
0

به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری»

موسیقی فارس-آلبوم موسیقی پاپ -تلفیقی «بخشش» به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی «آیسا حیدری» منتشر و با تیراژ گسترده در سراسر کشور در دسترس مخاطبان قرار گرفت.