نکات ایمنی آلودگی هوا

یادداشت پدرام امینی
0

توصیه های مراقبت از حنجره برای خوانندگان؛

موسیقی فارس- پدرام امینی ابیانه: اصولا انسان موجودی است آهن پرست!

عاقبت اهن پرستي اين شد كه معلوم نيست بالاخره ما سوار خودرو هستيم، يا خودرو سوار ما !