نیما علامه

مصاحبه
0

نیما علامه از انتشار آهنگ محرمی خود خبر داد:

هیچ وقت به خاطرمجوزکار مناسبتی نکردم

موسیقی فارس-سارا صادقی: نیما علامه از قطعه تازه خود برای اربعین تا انتشار آلبوم تازه…