پدرام مرندیز

اخبار
0

در گفت و گو با موسیقی فارس مطرح شد:

شرایط کنونی مناسب تولید و پخش آثار جدی موسیقی نیست

موسیقی فارس-لی لا رضایی: پدرام مرندیز از همکاری با مسعود همایونی در بازسازی یک سری…