یاسربینام

مصاحبه
0

یاسر بینام در گفت و گو با موسیقی فارس:

موسیقی فارس-امیرحسین جوادی: ياسري ملقب به بينام متولد ١٣٦٨ كه هشت سال در موسیقی رپ…