الزام صدور رای دادگاه تجدید نظردر محکومیت صداوسیما

0

موسیقی فارس-پرونده دادگاه استاد شجریان پیرو شکایت از صداوسیما همچنان در مرحله تجدید نظر است.

محمدحسین آقاسی؛ وکیل استاد محمدرضا شجریان با بین این مطلب گفت: به اعتقاد ما رای دادگاه تجدید نظر باید در محکومیت صداوسیما صادر شود.

وی در این باره اظهار داشت: بر اساس شکایتی که داشته ایم رایی که صادر شده است فقدان سوء نیت صداوسیما را اعلام کرده بود که ما به رای صادره اعتراض کردیم و دادگاه تجدید نظر اعتراض ما را پذیرفت و جلسه محاکمه برگزار کرد و محاکمه انجام شد.

وی ادامه داد: این پرونده در حال حاضر هنوز در مرحله تجدید نظر است و قرار است که در بهمن ماه رای آن صادر شود.

وکیل استاد شجریان گفت: به اعتقاد ما رای دادگاه تجدید نظر باید در محکومیت صداوسیما صادر شود.از آذر ماه ۱۳۸۸ بر اساس شکایتی که ما کرده ایم صداوسیما مجاز به پخش آثار استاد شجریان نیست و پخش نمی کند.

منبع: مدارا

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید