ششمین اجرای «آرتامن» در برج آزادی

موسیقی فارس-کنسرت گروه موسیقی «آرتامن» 19 مرداد در مجموعه برج آزادی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی برج آزادی، گروه آرتامن که آخرین بار اردیبهشت امسال نیز روی صحنه رفته بود در آخرین اجرای خود 16 قطعه متشکل از 5 قطعه از ساخته های گروه و 11 بازنوازی از آثار گروه های معروف را … ادامه خواندن ششمین اجرای «آرتامن» در برج آزادی