گروه هنری حام برگزار می کند؛

برگزاری دوره های آموزشی گویندگی وفن بیان ونویسندگی

0

موسیقی فارس-مرجان محمدی: گروه هنری حام باشعار حامی صدای ماندگار،در ابتدای سال۹۸اقدام به برگزاری دوره های آموزشی گویندگی وفن بیان ونویسندگی در دوسطح مقدماتی وپیشرفته،زیرنظراساتید مجرب،خواهد کرد.
گفتنی است که، محل برگزاری این کارگاه های آموزشی در شهرری خواهد بود.
گروه هنری حام درنظر دارد باشناسایی افراد علاقمند ومتعهد، ازصداها واستعدادهای جدید حمایت و جذب گروه کند.ازهمین روی، علاقمندان برای عضویت در گروه، ملزم به سپری کردن دوره های گویندگی ونویسندگی می باشند.
همچنین مدیران روابط عمومی، معلمان، شاغلان در پست هایی که نیاز به تقویت بیان خود دارند و افراد علاقمند به بهبود بیان وفن سخنوری نیز می توانند تنها در دوره فن بیان شرکت کنند.
لازم به ذکر است که هردوره مقدماتی و پیشرفته درطی۱۰جلسه برگزار می شود و درپایان هردوره از هنرجویان آزمونی به عمل می آید و پس از قبولی، گواهی داخلی به هنرجویان اعطا می شود.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید