به تالیف حمیدرضا دیبازر؛

اولین کتاب جامع موسیقی به زبان فارسی به چاپ دوم رسید

0

موسیقی فارس-لی لا رضایی:  اولین کتاب جامع موسیقی به زبان فارسی با استقبال از سوی مخاطبان به چاپ دوم رسید.
کتاب جامع موسیقی به زبان فارسی با عنوان «هیچ وقت دیر نیست»  تالیف حمیدرضا دیبازر به دلیل استقبال مخاطبان موسیقی به چاپ دوم رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه هنر، درخصوص چاپ دوم کتابش گفت: این اولی کتابی است که به زبان فارسی و توسط یک متخصص دانشگاهی و آهنگسازی برای آموزش اصولی مقدمات موسیقی طراحی شده است و به دلیل جای خالی ای که برای چنین مقوله ای بود، به چاپ دوم رسید.
دیبازر در ادامه گفت: به چاپ دوم رسیدن چین کتابی، نشان دهنده این است که ظاهرا توانسته یک درد اجتماعی-هنری را درمان کند. این کتاب با دارا بودن نقشه آموزشی که دارد، توانایی بررسی مقدار و میزان راهی که یک هنرجو آمده و باید برود را بررسی می کند و شامل سی دی آموزشی، دی وی دی و نمونه های صوتی است.
وی تاکید کرد: امید که بتوان با چنین آموزش های اصولی و حساب شده، دردهایی از هنر موسیقی را مرحم زد و گره های کوری که در این مسیر وجود دارند را باز کرد.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید