آواز کرونا بعد از ایتالیا و ایران به اسپانیا رسید؛

زمانی که موسیقی دوای درد روح می شود!

0

موسیقی فارس_ سارا تقی نژاد:
از زمانیکه برخی کشورها از جمله ایتالیاو اسپانیا به دلیل شیوع ویروس کرونا قرنطینه شد و بعد از آن مردم این کشورها شرایط را اینگونه دیدند که به بالکن هاو تراس خانه های خود بیایند و به یکدیگر دلگرمی بدهند و همدیگر را تشویق کنند.
در این میان هم افراد هنرمند و باذوقی وجوداشت که با نوای آرامبخش موسیقی سعی در آرام نمودن ذهن های نگران مردم ‌کردند .ویدیویی که در ادامه میبینید مردم شهر بارسلون اسپانیا، هنرمندان شهر خود را که درحال نوازندگی پیانو و ساکسیفون هستند را تشویق می کنند.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید