حميدرضا نوربخش

جشنواره
0

موسیقی فارس-به گزارش موسیقی فارس، زدر حمايت از گروه هايي كه بر اساس رپرتوار موسيقي مناطق خود و در نظر گرفتن سلايق نسل امروز آثار خود را اجرا مي كنند ، مجموعا ١٣ گروه در بخش موسيقي نواحي شرکت می کنند.