نانسی عجرم

موسیقی جهان
0

با شلیک یک جوان سوری در خانه این خواننده؛

موسیقی فارس- خواننده معروف لبنانی در روز یکشنبه مورد حمله یک جوان سوری قرار گرفت…