کوروش متین

گزارش
0

در مراسم نقد وبررسی آلبوم «از جان واز دل » عنوان شد؛

دیگر هنرمندانی چون بنان وفرهنگ شریف نداریم

آلبوم های تک نوازی فروش خوبی در بازار ندارند

موسیقی فارس: آلبوم «از جان واز دل » با حضور داریوش پیر نیاکان ،اردشیر کامکار…