کیخسرو پورناظری،

اخبار
0

موسیقی فارس-چهاردهمین روز جشنواره ملی موسیقی جوان در حالی روز گذشته برگزار شد که داوران این بخش معتقد بودند که جوانان تنبورنواز حاضر در جشنواره، چراغ این نوع موسیقی را در آینده روشن نگه خواهند داشت.