گروه خنیاگران مهر

جشنواره
0

گزارش اجرای خنیاگران مهر در ایوان شمس با رهبری بهزاد عبدی

موسیقی فارس-گروه «خنیاگران مهر» در چهارمین شب سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر…