0

فراگیری موسیقی را از ۱۲ سالگی نزد پدرش، حسن کامکار، آغاز کرد وفارغ التحصیل رشته…

0

فراگیری موسیقی را از ۱۲ سالگی نزد پدرش، حسن کامکار، آغاز کرد وفارغ التحصیل رشته…

0

فراگیری موسیقی را از ۱۲ سالگی نزد پدرش، حسن کامکار، آغاز کرد وفارغ التحصیل رشته…

0

فراگیری موسیقی را از ۱۲ سالگی نزد پدرش، حسن کامکار، آغاز کرد وفارغ التحصیل رشته…

0

در خانواده‌ای آشنا به موسیقی و اهل ادب متولد گردید. پدرش، کمال‌السلطنه، پزشک، ادیب و…