مهدی امامی

اخبار
0

با آهنگسازی سیامک جهانگیری و خوانندگی مهدی امامی

موسیقی فارس-آلبوم «من همان نای‌ام» با آهنگسازی سیامک جهانگیری و خوانندگی مهدی امامی و مقدمه‌ی…

اخبار
0

به خوانندگی مهدی امامی، سرپرستی امیرشریفی و روایت فرید خردمند

موسیقی فارس-آلبوم «تصنیف‌های عارف قزوینی» به خوانندگی مهدی امامی با روایت فرید خردمند و سرپرستی…