وزیر ارشاد

اخبار
0

مجمع عمومی سالانه هیات امنای بنیاد فرهنگی و هنری رودکی برگزار شد؛

موسیقی فارس_سهنداینانلو: مجمع عمومی سالانه هیات امنای بنیاد رودکی با حضور وزیر ارشاد برگزار شد.…