اخبار

اخبار
0

گزارشی از آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان؛

موسیقی فارس: دکتر حسن عباسی، پزشک معالج استاد محمدرضا شجریان پستی را در اینستاگرام پیرامون…

اخبار
0

فراخوان مدرسه موسیقی آفرینش برای عضویت کودکان و نوجوانان در گروه نمایش موزیکال منطق الطیر؛

موسیقی فارس _ مرضیه فخار: “مدرسه موسیقی آفرینش” با انتشار فراخوانی از کودکان و نوجوانان…

1 2 3 9