موسیقی پاپ و راک

سهم فرهنگ از بودجه سال 1400

موسیقی فارس-سهم فرهنگ از بودجه درنظرگرفته شده سال 1400 مشخص شد. از میان بودجه در نظر گرفته‌شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به...