آواهایی که مرهم درد میشوند

موسیقی فارس-سارا تقی‌پور: انسان از زمانی که پا برعرصه ی وجود می‌گذارد با موسیقی روح خود را پیوند می‌دهد. موسیقی به نوعی از همان ابتدا با لالایی‌های مادرانمان خوی زنانه به خود می‌گیرد. به...